Utbildningsdag för dig som arbetar på barnmorskemottagning vår 2019

Vårens utbildningsdagar för dig som arbetar på barnmorskemottagning kommer innehålla två föreläsningar om aktuella frågor inom området sexuell och reproduktiv hälsa. Dessutom får du information om aktuella forskningsprojekt och en uppdatering om nyheter i graviditetsregistret.

Hur påverkar förändringar i klimat och miljö hälsan under graviditeten? – Ebba Malmquist, PhD, Lunds universitet Ebba Malmquist är doktor i epidemiologi och miljömedicin vid Lunds universitet och forskar bland annat kring hur luftföroreningar påverkar hälsan under graviditet. I sin föreläsning kommer hon presentera sin forskning och även prata om klimatförändringars, luftföroreningars och gröna miljöers indirekta och direkta effekter på vår hälsa.

Preeklampsi och hypertoni: Orsaker och diagnostik – Stefan Hansson, professor, Lunds universitet Preeklampsi är en av de ledande dödsorsakerna under graviditet, både hos mödrar och foster. I sin forskning har Stefan Hansson undersökt orsakerna till preeklampsi och han arbetar nu med att ta fram en medicin mot det dödliga tillståndet. I sin föreläsning kommer han presentera sin forskning samt teorierna om orsakerna bakom tillståndet och effekterna av medicinering.

   
Onsdag den 8 maj Jubileumsaulan, SUS Malmö

Utbildningsdagarna arrangeras av Kunskapscentrum kvinnohälsa