Utbildningsdagar för mödrahälsovården hösten 2019

Höstens traditionella utbildningsdagar för mödrahälsovården äger rum den 17 oktober respektive den 3 december i Jubileumsaulan, Malmö. Programmet bjuder på fördjupning i intrauterin fosterdöd och infektioner under graviditet. Vi kommer dessutom att bli introducerade till metoden mindfetalness.