Utbildning till diplomerad tobaksavvänjare

Utbildning i regi av Kunskapscentrum levnadsvanor och sjukdomsprevention som ger praktiska kunskaper i att behandla patienter som vill sluta röka eller snusa.

Under kursdagarna kommer du att få ökad kunskap om bland annat läkemedel vid tobaksavvänjning, beteendeförändringar och återfallsprevention. Utbildningen följer standarden för utbildning och diplomering framtagen av Psykologer mot tobak och Yrkesföreningar mot Tobak.

Utbildningen består av tre heldagar, tre obligatoriska handledningstillfällen (halvdagar) och avslutas med en uppföljningsdag. Under utbildningsdagarna varvas föreläsningar och diskussioner med praktiska övningar och hemuppgifter. För godkänd kurs och diplom krävs aktivt deltagande samtliga kursdagar samt ett godkänt kunskapsprov.

Kursdagar: 11-13 september + 11 dec 2019

Handledningstillfällen (halvdagar): 15 okt (obs nytt datum) , 15 nov, 27 nov (preliminära datum, kan ändras i samråd med kursledare)

Kursledare: Elisabeth Nilsson, sakkunnig alkohol Kunskapscentrum levnadsvanor och sjukdomsprevention

Obs! Anmälan är bindande! Förmiddags- och eftermiddagsfika ingår samtliga dagar.

Varmt välkommen med din anmälan!