Utbildning till diplomerad tobaksavvänjare

Utbildning som ger praktiska kunskaper i att behandla den som vill sluta röka eller snusa.

Under kursdagarna kommer du att få ökad kunskap om bland annat läkemedel vid tobaksavvänjning, beteendeförändringar, återfallsprevention och introduktion i MI (Motiverande samtal). Utbildningen följer standarden för utbildning och diplomering framtagen av Yrkesföreningar mot Tobak.

Utbildningen består av tre heldagar och tre obligatoriska handledningstillfällen (halvdagar, du väljer själv fm/em) och avslutas med en uppföljningsdag. Under utbildningsdagarna varvas föreläsningar och diskussioner med praktiska övningar och hemuppgifter. För godkänd kurs och diplom krävs aktivt deltagande vid samtliga fyra kursdagar, tre handledningstillfällen samt ett godkänt kunskapsprov.

Kursdagar: 30 jan-1 feb + 13 april

Handledningstillfällen: 1 mars, 15 mars, 29 mars. Digitalt via Teams

Kursledare:
Elisabeth Risberg, leg. sjuksköterska och sakkunnig tobak och alkohol, Enheten för kunskapsstyrning och FoU, område hälsoinriktad hälso- och sjukvård

Övriga föreläsare:
Anna Pergeman, leg. sjuksköterska
Christine Olsson, kurator

Varmt välkommen med din anmälan!