Utbildning i metoden Riktade hälsosamtal

Vi hälsar dig som ska bli samtalsledare välkommen till en två-dagarsutbildning i metoden Riktade Hälsosamtal. Under dagarna varvas teori och filmer med praktisk genomgång av metoden.

Riktade hälsosamtal är en evidensbaserad metod för att förebygga hjärt-kärlsjukdom och diabetes typ 2. I metoden besvarar deltagaren en hälsoenkät om levnadsvanor, psykisk hälsa och livssituation. Utifrån svaren beräknas deltagarens individuella hälsokurva. Vi rekommenderar två hälsosamtalsledare per vårdcentral. Vill du veta mer om metoden riktade hälsosamtal? Riktade hälsosamtal i Skåne

Målgrupp: Utbildningen vänder sig till dig som ska bli samtalsledare i metoden Riktade hälsosamtal på din vårdcentral och därmed uppfyller följande krav:

  • du är legitimerad och medicinskt utbildad (sjuksköterska, arbetsterapeut, dietist, fysioterapeut eller läkare)
  • du har fått godkänt av din chef att bli samtalsledare på din vårdcentral
  • du har gått vår Grundutbildning alternativt Repetitionsutbildning i Motiverande samtal (MI) för samtalsledare

Observera att utbildningen sker digitalt via Teams! Digital inbjudan skickas ut via e-post några dagar innan utbildningsdagen, var därför noggrann med att skriva rätt e-postadress i din anmälan.

Datum: 23-24 aug

Observera att utbildningen är bindande och kostnadsfri.

Varmt välkommen med din anmälan!