Utbildning i metoden Riktade hälsosamtal

Vi hälsar dig som ska bli samtalsledare välkommen till en två-dagarsutbildning i metoden Riktade Hälsosamtal. Under dagarna varvas teori och filmer med praktisk genomgång av metoden.

Riktade hälsosamtal är en evidensbaserad metod för att förebygga hjärt-kärlsjukdom och diabetes typ 2. I metoden besvarar deltagaren en hälsoenkät om levnadsvanor, psykisk hälsa och livssituation. Utifrån svaren beräknas deltagarens individuella hälsokurva. Vi rekommenderar två hälsosamtalsledare per vårdcentral.

Om du vill du veta mer om metoden riktade hälsosamtal finns en sida med mer information. 

Målgrupp 

Utbildningen vänder sig till dig som ska bli samtalsledare i metoden Riktade hälsosamtal på din vårdcentral och därmed uppfyller följande krav:

  • du är legitimerad och medicinskt utbildad (sjuksköterska, arbetsterapeut, dietist, fysioterapeut eller läkare)
  • du har fått godkänt av din chef att bli samtalsledare på din vårdcentral
  • du har gått eller anmält dig till en grundutbildning i Motiverande samtal (3 dagar). Har du en grundutbildning sedan tidigare anmäler du dig till en repetitionsutbildning i Motiverande samtal.

Observera att utbildningen är bindande och kostnadsfri.

Varmt välkommen med din anmälan!