Utbildning för utbildare i kognitiva sjukdomar/demenssjukdomar

Specifika ämnen: Intellektuell funktionsnedsättning och Sexualitet

Innehåller dels utbildning om personer med intellektuell funktionsnedsättning som utvecklar kognitiv sjukdom/demenssjukdom och dels utbildning i sexuell hälsa hos personer med kognitiv sjukdom/demenssjukdom. Detta är en fortsättning på Utbildning för utbildare i kognitiva sjukdomar/demenssjukdomar och bygger på att du redan har gått en tidigare utbildning för att bli utbildare.  

Vill du bli utbildare i kognitiva sjukdomar/demenssjukdomar?

Som utbildare måste du ha:

  • Goda kunskaper inom området
  • Arbetslivserfarenhet från demensvården
  • Uppdrag från din chef att utbilda
  • Avsatt tid
  • Vi ser gärna att du kan utbilda utanför ditt verksamhetsområde

Utbildningens mål:

  • Förbättra livskvalitet, öka självständighet och delaktighet för personer med kognitiv sjukdom/demenssjukdom i Skåne.
  • Öka kompetensen hos personer som i sitt privat- eller yrkesliv kommer i kontakt med personer som har kognitiva sjukdomar/demenssjukdomar.
  • Arbeta för att personalen inom vård och omsorg ska kunna erbjuda en adekvat utredning och personcentrerad vård.

För att kunna tillgodose utbildningsbehovet kommer utbildare från hela Skåne, både från kommun, primärvård och specialiserad vård att utbildas av Kunskapscentrum demenssjukdomar för att sedan föra kunskapen ut i hela Skåne.

Kunskapscentrum demenssjukdomar tillhandahåller utbildningsmaterial som kommer att kunna användas till olika målgrupper såsom personal som arbetar inom kommunen, primärvården och den specialiserade vården men även till de personer som själva fått en diagnos samt deras anhöriga. Efter hand kommer utbudet av utbildningar att fyllas på. Allt för att säkerställa att alla personer som möter eller arbetar i Skåne ska kunna känna sig trygga i hur de bäst kan möta denna målgrupps behov.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen vid för få anmälda.
Minimum antal deltagare: 4

Utbildningen är kostnadsfri.

Kunskapscentrum demenssjukdomar är en regional verksamhet med ett regionalt uppdrag. Våra utbildningar vänder sig till personal i Skåne, men också till personal utanför Skåne. Dock tas en extra avgift för personal utanför Skåne. Personal utanför Skåne sätts upp på reservlista och blir kontaktade efter att anmälningstiden har gått ut och får delta i mån av plats.