Utbildning för dig som arbetar med sårbehandling - Lund

Kostnadsfri utbildning för dig som arbetar med sårbehandling inom sluten-, öppen- och kommunal hälso- och sjukvård.

Utbildningens innehåll

 • Venösa och arteriella sår
 • Diabetessår
 • Trycksår
 • Individanpassade kompression
 • Behandlingsstrategier
 • Produkt-/materialkännedom

Föreläsare

Maria Käll, sjuksköterska med vidareutbildning inom diabetes och sårbehandling.

Så anmäler du dig

Anmälan görs senast fem dagar innan utbildningstillfället via e-post till utbildning@onemed.com.

Anmälan förutsätter chefs godkännande enligt föreskrifter.

I anmälan ska du uppge

 • Namn
 • Vårdenhet
 • Vilken utbildningsort som avses
 • Befattning
 • Fakturaadress (används vid uteblivet deltagande)

Avanmälan

Avanmälan ska göras senast tre dagar före föreläsningen. Utebliven plats debiteras med 500 kronor om ingen avanmälan skett.

Observera

Utbildningstillfället kan ändras till en digital föreläsning via Teams beroende på vilka riktlinjer som gäller för möten inom Region Skåne under våren 2021.