Uppföljning av barns utveckling "En fördjupning kring mötet på BVC" - Malmö

Välkommen till en halvdag i seminarieform! Utbildningen är en fortsättning på "Uppföljning av barns utveckling" våren 2017.

Målgrupp; Sjuksköterskor och läkare som arbetar inom barnhälsovården.

Innehåll: Halvdagen fokuserar på mötet med familjerna på BVC och utgår från ett konkret underlag.

Arrangör: BHV-psykologenheterna i Region Skåne samt Kunskapscentrum barnhälsovård.

Anmälan: Eftersom utbildningen leds av av BHV-psykologer inom respektive område ska du anmäla dig till något av de alternativ som erbjuds i det område du arbetar.

Datum och ort:

Helsingborg 13 mars kl 09.00-12.00
Helsingborg 3 april kl 09.00-12.00
Ängelholm 20 mars kl 09.00-12.00
Landskrona 27 mars kl 09.00-12.00
Lund 18 mars kl 09.00-12.00
Lund 18 mars kl 13.00-16.00
Lund 26 mars kl 09.00-12.00
Lund 26 mars kl 13.00-16.00
Malmö 19 mars kl 09.00-12.00
Malmö 19 mars kl 13.00-16.00
Malmö 25 mars kl 09.00-12.00
Malmö 25 mars kl 13.00-16.00
Kristianstad 21 mars kl 09.00-12.00
Hässleholm 28 mars kl 09.00-12.00
Ystad 4 april kl 09.00-12.00

Detta är anmälan till Malmö 25 mars!