Undersköterska inom allergi, astma, KOL mars 2019

Vill du lära dig mer om allergi, astma och KOL?

Halvdagen för undersköterskor ska ge utökad kunskap om sjukdomarna allergi, astma och KOL. En bredare bakgrundskunskap som du har nytta av. Du får möjligheten att ställa frågor till kursledarna som gärna ser en aktiv dialog med kursdeltagarna.

Målgrupp är undersköterskor som arbetar med allergi, astma och KOL patienter som vill lära sig mer om sjukdomsgrupperna.

Två tillfällen med samma program under dagen. Du kan välja mellan att gå på förmiddagen eller eftermiddagen. Förmiddagstid: 08.30 - 12. 00 eller eftermiddagstid: 13.00 – 16.30.

Syftet med fortbildningen är att ge sjukdomslära och en fördjupad kunskap om

  • Vad är astma? behandling av astma, mätning av astma.
  • Vad är allergi? allergitester, behandling vid allergi.
  • Vad är KOL? diagnossättning, behandling av KOL och exacerbationer.

Föreläsare är Ulrika Berg och Benita Björk, astma, allergi, KOL-sjuksköterskor, KAAK.

Arrangeras av Kunskapscentrum Allergi, Astma, KOL.

Se gärna vår hemsida www.kaak.se/fortbildning/USK/mars2019