Trycksårsutbildning

En heldagsutbildning på Skånes universitetssjukhus i Malmö vid Geriatrik, trycksårsmottagningen. Vi erbjuder utbildning för hela teamet som kommer i kontakt med patienter med trycksår.

Innehåll:

  • Betydelsen av diagnosen bakom trycksår
  • Hudens uppbyggnad och funktion
  • Trycksår, förebyggande, bedömning och behandling
  • Nutritionens betydelse
  • Lokalbehandling
  • Patientfall, trycksår med diskussion

Kursens föreläsare:

Leg sjuksköterska Katarina Frick, VE Geriatrik, trycksårsmottagningen, Skånes universitetssjukhus

Leg dietist Linda Jonsson, VE Geriatrik, Skånes universitetssjukhus

Frågor?

Kontakta Geriatrik, SUS trycksårsmottagningen Tel 040-33 76 94

Observera att anmälan är bindande, men kan överlåtas till annan deltagare.