Träffar för verksamhetschefer och medicinska rådgivare på barnmorskemottagningarna i Skåne - 26 mars

Under våren bjuder Kunskapscentrum kvinnohälsa in till träffar för dig som är verksamhetschef eller medicinsk rådgivare med ansvar för barnmorskemottagning i Skåne.

Vid dessa träffar vill vi utbyta information samt tillsammans med er diskutera utvecklingsområden med betydelse för den sexuella och reproduktiva hälsan i Skåne. 

Vi vill också prata mer om möjligheter att utveckla samarbetet mellan barnmorskemottagningarna och andra verksamheter.

Ta gärna med frågor som du vill lyfta.

Träffarna anordnas vid fyra olika tillfällen för att du ska kunna anmäla dig till det datum som passar dig bäst. För att tankar och erfarenheter från olika delar av Skåne ska ges möjlighet att mötas hålls alla träffar denna vår i Malmö.

Datum Tid
Tisdag den 26 mars kl. 10-12
Torsdag den 28 mars kl. 10-12 FULLBOKAD
Tisdag den 2 april kl. 10-12
Torsdag den 4 april kl. 10-12 INSTÄLLD

Välkommen till Kunskapscentrum kvinnohälsas nya lokaler på Baltzarsgatan 31 i Malmö!