Träff om barnhälsovård för verksamhetschefer - Malmö

Vi hälsar er välkomna till höstens träffar. Under höstterminen erbjuder vi två tillfällen att träffas, ett i Malmö och ett i Kristianstad.

Under dessa träffar vill vi tillsammans med er diskutera utvecklingsområden på BVC med betydelse för barns hälsa. Det finns till exempel tillfälle för att prata om ...

  • Aktuell statistik avseende barns hälsa
  • Barnhälsovårdsprogrammet, uppföljning av implementering
  • Utsatta barns hälsa
  • Vaccinationer
  • Fortbildning för BHV medarbetare under 2019
  • Regeringens satsning på utökade hembesök inom barnhälsovården

och många fler spännande ämnen ...

Ta gärna med dig egna frågor och fundering som känns angelägna för din BHV-verksamhet.

Träffar under våren 2019:
Malmö tisdagen 10 sept kl 13.30 – 16.30
Kristianstad onsdagen 6 november kl 09.00 – 12.00

Du är välkommen anmäla dig till den ort eller datum som passar dig bäst!

Nedan anmäler du dig till Malmö.