Tobak - en fråga för vården

Kunskapscentrum levnadsvanor och sjukdomsprevention bjuder in till en förmiddag med tobak i fokus.

Varmt välkommen till en förmiddag där du får hjälp och råd kring hur du kan prata tobak med patienter på ett bra sätt. Att tobak påverkar vår hälsa känner många till, men ändå kan det vara svårt att få våra patienter att sluta röka. Du får under denna förmiddag ökade kunskaper om nikotinberoende och hur tobaken påverkar våra kroppar. Du får även praktisk kunskap om hur ett rådgivande samtal om tobak kan se ut och vilka läkemedel som kan användas för att öka patientens chans att bli rökfri.

Anmälan är bindande men kan överlåtas! Förmiddagsfika ingår.

Datum: 30 sep kl. 9-12

Föreläsare: Elisabeth Nilsson, leg. sjuksköterska och sakkunnig alkohol Kunskapscentrum levnadsvanor och sjukdomsprevention

Varmt välkommen med din anmälan!