Tobacco Endgame 2025: Barns rätt – vuxnas ansvar

Region Skåne tillsammans med Sjuksköterskor mot tobak, Tobacco Endgame, Tobaksfakta, Kontraktsmetoden och Länsstyrelsen Skåne bjuder in till en konferensdag med tema barn, unga och tobak. Barnen är vår framtid och att klara skolan är den viktigaste skyddsfaktorn i barnens liv. För att klara skolan och dessutom få med sig kunskaper och värden som ger barnen bra förutsättningar i livet så finns det några särskilt viktiga faktorer.

I enlighet med barnrättskonventionen och tobakskonventionen är barns rätt till en tobaksfri uppväxt beroende av vuxenvärldens insikt och ansvarstagande genom lagstiftning, policybeslut, riktlinjer och opinionsbildning. Folkhälsomyndigheten har givit medel till Sjuksköterskor mot tobak och Kontraktsskrivningsmetoden för att hjälpa beslutsfattare, verksamhetschefer och elevhälsa med kunskap om arbete med framgångsrika och evidensbaserade arbetssätt.

Under dagen kommer vi bland annat att ta del av forskning kring tobaksbruk och tobaksavvänjning och få information om verktyg, metoder och material kring ämnesområdet. Vi kommer även att lyssna på föreläsningar som motiverande samtal med inriktning mot ungdomar och tobaksprevention. Representanter från elitidrotten berättar om sina insatser som inspiratörer och positiva förebilder för barn och unga.

Konferensen vänder sig främst till dig som arbetar med barn, unga och tobaksfrågor inom skola eller hälso- & sjukvård.

Förmiddags- och eftermiddagsfika samt lunch ingår!

Dagen är kostnadsfri.

Konferensdag: 31 jan, kl. 9-16

Plats: Jubileumsaulan, Malmö SUS

Se hela program (länk pdf)

Varmt välkommen med din anmälan!