Teledermatoskopi - introduktionsutbildning för vårdcentraler, förmiddag

Utbildning inför införandet av teledermatoskopi.

Teledermatoskopi breddinförs på samtliga vårdcentraler i Region Skåne och alla vårdcentraler måste därför se till att deras användare i teledermatoskopi-systemet får utbildning. Utbildningen riktar sig till alla användare av systemet, oavsett yrkesgrupp.

Det görs en anmälan per vårdcentral, och alla användare inom vårdcentralen går vid samma tillfälle. 

Utbildningen tar ungefär 4 timmar och innehåller bland annat information om att skapa remisser, navigera i plattformen och bevakning av remissvar. Mer information om tillfället kommer skickas ut via e-post innan utbildningen.

När du anmält din vårdcentral till ett utbildningstillfälle ska du även registrerat vårdcentralen i teledermatoskopisystemet. 

Relaterad information

Du måste tillåta att cookies används för att kunna skicka formuläret. Cookies används här som ett skydd mot spammejl.

Är vårdcentralen offentlig eller privat? * Obligatoriskt fält.


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter