Teledermatoskopi - introduktionsutbildning för vårdcentraler, förmiddag

Utbildning inför införandet av teledermatoskopi.

Teledermatoskopi breddinförs på samtliga vårdcentraler i Region Skåne och alla vårdcentraler måste därför se till att deras användare i teledermatoskopi-systemet får utbildning. Utbildningen riktar sig till alla användare av systemet, oavsett yrkesgrupp.

Det görs en anmälan per vårdcentral, och alla användare inom vårdcentralen går vid samma tillfälle. 

Utbildningen tar ungefär 4 timmar och innehåller bland annat information om att skapa remisser, navigera i plattformen och bevakning av remissvar. Mer information om tillfället kommer skickas ut via e-post innan utbildningen.

När du anmält din vårdcentral till ett utbildningstillfälle ska du även registrerat vårdcentralen i teledermatoskopisystemet. 

Relaterad information