Nationellt spirometrikörkort - februari 2020

Inställd! Nationellt spirometrikörkort för astma, allergi och KOL-team.

Syftet med kursen är att kvalitetssäkra lungfunktionsmätningar, allt ifrån patient­information till tolkning. Teori och praktik kommer att varvas under de två dagarna. 

Nationellt spirometrikörkort utfärdas av KAAK efter att du blivit godkänd. Fortbildningen är även Lipus certifierad och har kvalitetsgranskats enligt kriterier som tagits fram av läkarprofessionen. Det är krav på obligatorisk närvaro under samtliga moment för att bli godkänd. Kursen avslutas med ett kunskapstest.

Kursen ingår som en del i certifieringen av Region Skånes astma, allergi och KOL-mottagningar.

Vem vänder sig kursen till?

  • Målgrupp är legitimerad personal, så som läkare och sjuksköterska, inom astma, allergi och KOL-teamet.
  • Fysioterapeuter som ingår i teamet kan även delta om enhetens läkare och sjuksköterska deltar samtidigt eller har tidigare ett Spirometrikörkort.
  • De som redan innehar ett Spirometrikörkort behöver inte gå igen.
  • Även deltagare från andra landsting kan delta.

Förkunskaper

Kursen vänder sig till dem som har baskunskaper inom spirometri samt att sjuksköterska bör ha gjort spirometriundersökning.. De som inte har utfört spirometrier hänvisas till vår grundkurs med mer basal kunskap som heter "Spiro Intro", vilken är en förberedande kurs om spirometri.

Nationella spirometrikörkortet är ditt intyg för genomförd och godkänd kurs vilket innebär:

  • Obligatorisk närvaro båda dagarna.
  • Godkänt kunskapstest dag 2. Vid ett icke-godkänt kunskapstest erbjuds ett nytt tillfälle att genomföra testet.

Kursledare är Kerstin Romberg, specialist i allmänmedicin och Henning Stenberg, ST-läkare. Ulrika Berg och Benita Björk är båda astma/KOL-sjuksköterskor. Samtliga föreläsare har gått obligatorisk handledarutbildning för spirometri hos Hans Hedenström, docent i klinisk fysiologi vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Kursen anordnas av Kunskapscentrum för allergi, astma, KOL. 

Anmälan till kursen görs av en kontaktperson från ert team. Antal deltagare är max 24 och först till kvarn gäller vid anmälan.  Vid anmälningsfrågor kontakta Bibbi Persson, 046-17 56 09.