Spirometrikörkort

Kurs om spirometri för astma, allergi och KOL-team.

Syfte

Syftet med kursen är att kvalitetssäkra lungfunktionsmätningar, allt ifrån patient­information till tolkning. Teori och praktik kommer att varvas under de två dagarna. Deltagarna ska ha grundläggande kunskaper inom astma och KOL och spirometri samt att sjuksköterska bör ha gjort spirometriundersökningar på mottagningen.  

Spirometrikörkort

Intyget som vi utfärdar efter utbildningen blir ditt "Spirometrikörkort". Utbildningen är även Lipus-certifierad. Det är krav på obligatorisk närvaro under samtliga moment för att bli godkänd. Eventuellt avslutas kursen med ett kunskapstest. Kursen ingår som en del i certifieringen av Region Skånes astma, allergi och KOL-mottagningar, men även deltagare från andra landsting kan delta.

Målgrupp är hela astma, allergi och KOL-teamet

Det måste därför vara både en läkare och sjuksköterska med på kursen, men de som redan innehar ett Spirometrikörkort behöver inte gå igen. Fysioterapeuter som ingår i teamet kan även delta och få ett Spirometrikörkort.

Kursen vänder sig till dem som har baskunskaper inom spirometri

De som inte har utfört spirometrier hänvisas till vår grundkurs med mer basal kunskap: "Spiro Intro" vilken är en förberedande kurs om spirometri.

För undersköterskor finns fortbildningen Spirometri teknik våren 2020 som är anpassad för yrkeskategorin och där tonvikten ligger det praktiska. 

Kursledare

Kursledare är Kerstin Romberg, specialist i allmänmedicin samt Ulrika Berg och Benita Björk, astma/KOL-sjuksköterskor, vilka har gått handledarutbildning för spirometri hos Hans Hedenström, docent i klin. fysiologi vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Kursen anordnas av Kunskapscentrum för allergi, astma, KOL. 

Kursen anordnas av Kunskapscentrum för allergi, astma, KOL.

Anmälan till kursen görs av en kontaktperson från ert team. Antal deltagare är max 24 och först till kvarn gäller vid anmälan.