Spirometri Teknik - september

Praktisk kurs om Spirometriutförande. En halvdag med fokus på tekniskt utförande av lungfunktionsundersökningar för personal utan legitimation - undersköterskor.

Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskaper om Spirometrier med fokus på tekniskt utförande av undersökningsmetoden för att kunna komma igång med egna Spirometriundersökningar.

Denna kurs är framttagen för personal som inte är legitimerad, exempelvis undersköterskor, som ska utföra Spirometriundersökningar som en del av astma/KOL-teamet på sin arbetsplats. Kursen är ett bra komplement till Spirometri Introduktion där fokus ligger på teoretisk kunskap.

Mål

  • Att praktiskt kunna hantera en spirometer med inställningar och kalibrering
  • Att praktiskt kunna genomföra en spirometriundersökning.

Målgrupp är medarbetare utan legitimation som arbetar eller ska arbeta med spirometri. Leg personal, som till exempel sjuksköterska är välkommen i mån av plats.

Tips: Vi rekommenderar att deltagare bör ha gått Spiro Introduktion  innan man deltar i Spiro Teknik. Båda kurserna ligger på samma dag för att underlätta detta.

Den 19/9 2019 finns möjligheten att gå både Spirometri Introduktion och Spirometri Teknik samma dag till reducerad avgift. Vid anmälan till både Spirometri Introduktion (förmiddag) och Spirometri teknik (eftermiddag) den 19 september är paketavgiften 1500 kr/person för deltagare inom Region Skåne. För deltagare utanför Region Skåne är paketavgiften 2700 kr/person. Lunch ingår ej. Alla avgifter är exklusive moms.

Utebliven närvaro debiteras om avbokning inte har gjorts. Med reservation för avgiftsändring. Vid ändring kontaktas anmälda deltagare.

Kursarrangör är Kunskapscentrum för Allergi, Astma & KOL. Kursledare är astma, allergi, KOL-sjuksköterskorna Ulrika Berg och Benita Björk vilka har gått handledarutbildning för spirometri hos Hans Hedenström, docent i klinisk fysiologi vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.  

Anmälan görs genom att fylla i formuläret och skicka till oss senast den 12 september 2019. Antal deltagare är max 24 och kursen kan bli fullbelagd före sista anmälningsdag.

Välkomna!