Spirometri Introduktion - september

En förberedande förmiddag inför ditt Spirometrikörkort. Kursen kallades tidigare Före Körkort.

Syftet med en förberedande kurs om lungfunktionsmätningar är att ge grundläggande förkunskaper inom spirometri.

Det är en introduktionskurs för dem som inte har någon eller liten kunskap kring spirometri. Kursen ska ge en basal förberedelse inför att ta ett Spirometrikörkort.  

Kunskapsmål om

  • statisk och dynamisk spirometriundersökning
  • utrustning, utförande och utvärdering.

Målgrupp är medarbetare som arbetar eller ska arbeta med spirometri.  

Antal deltagare är max 24 och kursen kan bli fullbelagd före sista anmälningsdag.

Den 19/9 2019 finns möjligheten undersköterskor att gå både Spirometri Introduktion och Spirometri Teknik samma dag till reducerad avgift. Vid anmälan till både Spirometri Introduktion (förmiddag) och Spirometri teknik (eftermiddag) den 19 september är paketavgiften 1500 kr/person för deltagare inom Region Skåne. För deltagare utanför Region Skåne är paketavgiften 2700 kr/person. Lunch ingår ej. Alla avgifter är exklusive moms. Utebliven närvaro debiteras om avbokning inte har gjorts.

Kursarrangör är Kunskapscentrum för Allergi, Astma & KOL.

Kursledare är astma, allergi, KOL-sjuksköterskorna Ulrika Berg och Benita Björk, vilka har gått handledarutbildning för spirometri hos Hans Hedenström, docent i klinisk fysiologi vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.