Spiro Intro - via Teams

Spirometri introduktion är en förberedande halvdag inför det Nationella spirometrikörkortet.

Syftet med en förberedande kurs om lungfunktionsmätningar är att ge grundläggande förkunskaper inom spirometri.

Det är en introduktionskurs för dem som inte har någon eller liten kunskap kring spirometri. Kursen ska ge en basal förberedelse inför att ta ett Nationellt spirometrikörkort.  

Kunskapsmål inom statisk och dynamisk spirometriundersökning, utrustning, utförande och utvärdering.

Målgruppen är medarbetare som arbetar eller ska arbeta med spirometri.  

Kursarrangör är Kunskapscentrum för Allergi, Astma & KOL.

Kursledare är astma, allergi, KOL-sjuksköterskorna Ulrika Berg och Benita Björk, vilka har gått handledarutbildning för spirometri hos Hans Hedenström, docent i klinisk fysiologi vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.