Roll-identitet-reflektion

Skrivargrupp under ST i Region Skåne
  • Hur bevarar man ett empatiskt förhållningssätt både till patienten och till sig själv?
  • Hur undviker man splittring och förflackning i sin arbetssituation?
  • Hur gör man bäst bruk av sina erfarenheter i läkarrollen?

Som led i professionell och personlig utveckling har vi sedan många år arrangerat och genomfört skrivarkurser under AT. På FSL 2016 fick vår kurs Att tänka med pennan tillsammans med andra omdömet Bästa kurspass. På mångas begäran startade en skrivargrupp för ST läkare 2017-2018. Nu startar vi en ny grupp 2018-2019.

Skrivandet är vår metod för reflektion. Stor vikt läggs vid skrivprocessens olika moment i det individuella textskapandet. Gruppens muntliga respons ger möjlighet till perspektivbyten som skärper blicken. Textarbetet leder vidare till samtal kring olika teman.Syftet är inte att du skall bli författare utan att du ska utveckla ett gott läkarskap.  

Skrivargruppen erbjuder alla ST läkare i Region Skåne ett forum för reflektion kring kliniska och existentiella erfarenheter, kring olika roller och kring läkeprocess.

Gruppen träffas cirka 2-3 timmar en eftermiddag i månaden under två terminer.
Genom ditt deltagande kan delmoment av delmål a1, a2 och b1 inom din ST utbildning uppfyllas.

Kursstart sker 29 augusti 2018 och kursen löper därefter under hösten 2018 och våren 2019. Övriga kursdatum under höstterminen är 11 okt, 14 nov och 6 dec. Anmälan är öppen året ut även om kursen har börjat. Kursen äger rum på Regionhuset, Dockplatsen 26, Malmö. Lokal meddelas senare.

Region Skåne subventionerar kursavgiften. Resterande 3 000 kr/termin exkl moms faktureras av kursgivarna. Denna ekonomiska transaktion sker således till alla delar mellan kursgivarna och ST-läkarens klinik/vårdcentral.

Kontakta oss gärna för mer information. Välkommen med din anmälan, förts till kvarn gäller (finns 8 platser)

Elisabet Wilhelmsson, tidigare adjunkt, språkpedagog vid Lunds universitet, Contact

Cecilia Benoni, docent och tidigare överläkare vid Skånes universitetssjukhus, Contact