Regional fortbildning kognitiv svikt i primärvård

AKO Skåne bjuder in till en heldags fortbildning om kognitiv svikt.

Kursen riktar sig till specialister i allmänmedicin. ST-läkare i allmänmedicin är också välkomna.

Kontaktperson för fortbildningstillfället: Johanna Kollin

Om du önskar anmäla dig men anmälningsformuläret inte längre är kvar
här nedan, kontakta ako@skane.se.