Rapportsläpp: språktolkning inom hälso- och sjukvård - en fråga om mänskliga rättigheter

I en ny omfattande rapport kartlägger Kunskapscentrum migration och hälsa språktolkning inom hälso- och sjukvården i Region Skåne. I rapporten diskuteras språktolk som en fråga om mänskliga rättigheter och hur detta perspektiv kan tas tillvara i Region Skånes framtida arbete. Du får ta del av patientens, hälso- och sjukvårdspersonalens och tolkens perspektiv.

Välkommen med din anmälan!

Program

14:00 – 14:15 Välkomna
14:15 – 14:45 Språktolkning inom hälso- och sjukvården – ett forskningsfält
Föreläsare: Emina Hadžiabdić, Linnéuniversitet
14:45 – 15:00 Röster från rapporten
15:00 – 15:30 Presentation av rapporten
15:30 – 16:00 Panelsamtal
16:00 – 17:00 Mingel