Triage sjuksköterska

Hur bemöter vi patienterna på bästa sätt så de känner sig väl omhändertagna och trygga?

Målgrupp: I första hand riktar sig kursen till sjuksköterskor som har begränsad erfarenhet av triagering.

Första delen av förmiddagen ägnar vi åt samtalsteknik och diskussioner kring bemötande.

Andra delen av dagen går vi igenom några olika ämnesområden utifrån patientfall. Med Rådgivningsstödet Webb som utgångspunkt tar vi upp symtom och tillstånd som är viktiga att känna till.

Max antal: 25 Obs! 1 deltagare/ anmälan

Föreläsare: Lennart Johansson, specialist i allmänmedicin, är en uppskattad föreläsare och har under senaste åren haft flera kurser i triagering för sjuksköterskor i primärvården. 

Program

  • Samtalet - klockan 9.00-10.00
  • Kaffe - klockan 10.00-10.30
  • Mota eller möta? - klockan 10.30-11.30
  • Yrsel - klockan 11.30-12.30
  • Lunch - klockan 12.30-13.30
  • Bröstsmärta och andningsbesvär - klockan 13.30-15.00
  • Kaffe - klockan 15.00-15.30
  • Ryggvärk och huvudvärk, klockan 15.30-16.30

Kursen arrangeras av Primärvårdens Utbildningsenhet (PUE).