Digitaliserad fortbildningsdag för sjuksköterskor

Live digitala föreläsningsdagen kommer att handla om smärta i rörelseapparaten, läkemedelsbehandling i samband med smärta och andra viktiga läkemedel.

Att ha smärta i rörelseapparaten blir allt vanligare. Sjuksköterskorna är oftast första kontakten med vården och får bemöta patienternas oro.

En svår uppgift då ingen har ”tid” att vara sjuk och önskar ”quickfix”. Under dagen får ni information, tips och idéer kring om hur man kan ta hand om smärtpatienten på bästa sätt samt möjlighet att ställa frågor.
 
På förmiddagen föreläser Henrik Isaksson, leg fysioterapeut, om smärta i rörelseapparaten med fokus på axel, rygg, höft och knä.
Hur kan man vägleda patienten? Vad kan vården göra för patienten, triagering, bedömning och behandling? Hur arbetar fysioterapeuten med smärtpatienten? Vad är artros? Hur ser rehab processen ut? 

På eftermiddagen kommer Cecilia Lenander, apotekare samt dr med vet. och talar om läkemedel i samband med smärta men kommer även in på en del andra viktiga läkemedel.
Vad är viktigt att tänka på vid läkemedelsbehandling av smärta? 

Program

 • 09.00-09.10   Inledning, Camilla Lindqvist Pavlovic
 • 09.10-10.00   smärta i rörelseapparaten, Henrik Isaksson, leg fysioterapeut
 • 10.00-10.20   Kaffe
 • 10.20-11.50   Fortsättning smärta i rörelseapparaten.
 • 11.50-12.00   Sammanfattning och avslutning inför lunch
 • 12.00-13.00 Lunch
 • 13.00-13.10 Inledning, Camilla Lindqvist Pavlovic
 • 13.10-14.30 Läkemedel i samband med smärta och andra viktiga läkemedel
 • 14.30-14.50 Kaffe
 • 14.50-15.50 Fortsättning, Läkemedel i samband med smärta och andra viktiga läkemedel
 • 15.50-16.00 Sammanfattning och avslutning

Utbildningen arrangeras av Primärvårdens utbildningsenhet vid Kompetenscentrum för primärvården i Skåne i samarbete med referensgruppen för distriktssköterskor/sjuksköterskor. 

Camilla Lindqvist Pavlovic, fortbildningssamordnare/ distriktssköterska referensgruppen för distriktssköterskor/sjuksköterskor

Eva Pulverer-Marat, verksamhetschef Kompetenscentrum för primärvården i Skåne.