Ortopedisk Manuell Terapi (OMT) steg 1 övre

OMT steg 1 är uppdelad på två delkurser, övre och nedre. Hösten 2024 ges OMT steg 1 övre, 7 dagar.

Välkomna till vidareutbildning i Ortopedisk Manuell Terapi 2024 -2025.

Ortopedisk Manuell Terapi (OMT) är ett internationellt specialistområde inom fysioterapi för handhavande av akuta och långvariga smärtproblem, funktionsstörningar, skador och sjukdomar i det neuro-muskulo-skelettala systemet (Rörelsesystemet).

Utbildningarna erbjuds nu till fysioterapeuter inom Region Skåne för att lyfta den kliniska kompetensen.

Omhändertagandet är baserat på kliniskt resonemang och mycket specifika åtgärder som inkluderar manuella undersöknings- och behandlingstekniker samt funktionsträning.

Du kan läsa mer om OMT på Fysioterapeuternas webbplats.

Sektionen för ortopedisk manuell terapis (fysioterapeuterna.se)

Förkunskaper

Legitimerad Fysioterapeut.

Inbjudan

Program med upplägg, körschema, praktisk information, med mera (pdf)

Kontakta Johan Tidstrand, huvudlärare OMT via e-postadressen johan@engelholmrehabcenter.se för ytterligare information gällande kursens innehåll och upplägg.

Anmälan

Du anmäler dig genom att skicka ett e-postmeddelande till johan@engelholmrehabcenter.se.

Arrangör

Arrangör är Primärvårdens utbildningsenhet samt sektionen för Ortopedisk Manuell Terapi inom Fysioterapeuterna.