Digitaliserade diabetesutbildningsförmiddagar

Certifieringsgrundande om Diabetes och komplikationer

Program

08.30               VÄLKOMNA

08.45               HÅLL KOLL PÅ ÖGONEN – SÅ KAN RISKEN FÖR                                                   ÖGONKOMPLIKATIONER MINSKAS
                         Susanne Rosman, Leg. sjuksköterska, Ögonkliniken,                                         Sus                         

09.30               PAUS

10.00               DIABETES & MUNHÄLSA
                         Björn Klinge, professor vid Odontologiska Fakulteten,                                     Malmö Universitet och vid Institutionen för Odontologi,                                   Karolinska Institutet, Stockholm

11.00               DIABETESNEUROPATI ÄR REVERSIBELT
                         Eero Lindholm, överläkare, Endokrin, Sus

                         ATT LEVA MED UTMANINGAR I SKUGGAN AV DIABETES
                         Ylva Wessman, forskningssjuksköterska, MScN, Endokrin,                               SUS, Malmö

12.00               SLUT

Utbildningen arrangeras av Primärvårdens utbildningsenhet vid Kompetenscentrum för primärvården i Skåne i samarbete med Diabetessamordnarna.