Diabetes fortbildningsdag

Certifieringsgrundande utbildning för legitimerad personal som möter personer med diabetes.

Utbildningen vänder sig till legitimerad personal som i sitt dagliga arbete träffar personer med diabetes.

Samma program den 11 oktober i Malmö

Program

09.00 - 09.15 VÄLKOMNA, kort information av diabetessamordnarna

09.15 - 10.00 Introduktion till diabetes typ 2
Magnus Lönndahl, överläkare Endokrinologen, Lund

10.00 - 10.30 Fika 

10.30 - 11.00 Betydelsen av god riskfaktorkontroll vid diabetes och hur Nationella Diabetesregistret (NDR) kan vara till hjälp. Katarina Eeg-Olofsson, överläkare diabetesmottagningen, Sahlgrenska Göteborg och registerhållare NDR.

11.00 - 12.00 NDR genomgång av NDR med projektledare Ebba Linder och Victoria Carter.

12.00 - 13.00 Lunch

13.00 - 13.45 Njursvikt och diabetes. Karl Dreja, överläkare njurmottagningen Sus

Bensträckare 5 minuter

13.45 - 14.30 Diabetesbehandling för den sköra patienten med njursvikt, Karl Dreja.

14.30 - 15.00 Fika

15.00 Freestyle Libre utifrån regionala vårdriktlinjer och i praktiken. Maria Fälemark, diabetessjuksköterska, Endokrin, Sus, Lund och Kristina Eklöf-Olsson, diabetessjuksköterska, Victoria Vård & Hälsa, Malmö.

15.45 Diskussion avslut

Utbildningen arrangeras av Primärvårdens utbildningsenhet vid Kompetenscentrum för primärvården i Skåne i samarbete med Diabetessamordnarna. 

E-post: diabetessamordnare@skane.se