Bedömning av röda flaggor kopplat till cervikala och thorakala smärttillstånd för fysioterapeuter

Kursens syfte är att förbättra fysioterapeuters kunskaper i allvarlig patologi (röda flaggor) och koppling till bedömning av cervikala och thorakala tillstånd.

Den riktar sig till dig som möter  patienter med tillstånd i rörelse/stödjeapparaten som förstainstans och känner behov av att uppdatera eller fördjupa tidigare kunskaper i området.

Kursledare är fysioterapeuterna Johan Tidstrand och Harald Ekedahl. Dessutom ger externa föreläsare medicinsk fördjupning i hur man bäst bedömer bröstsmärtor och yrsel ur ett medicinskt perspektiv.

Kursen ger dig som fysioterapeut fördjupning i allvarlig patologi och kunskaper i bedömning av  ortopedmedicinska tillstånd som ger upphov till bröstryggssmärta, nacksmärta samt cervikogen huvudvärk och yrsel.

Kursen är i huvudsak teoretisk men kompletteras med en klinisk praktisk del där fysioterapeutisk bedömning av thorakal- och cervikalsmärta demonstreras. Vidare läggs extra fokus på säkra behandlingstekniker och kontraindikationer för fysioterapeutisk behandling.  

10/9 kl. 09.00 - 16.00
Dag 1. Kardiologi, osteoporos, malignitet samt thorakal refererad smärta och kontraindikationer på manuell behandling. Praktisk genomgång av manuell undersökning/behandling.

11/9 kl. 09.00 - 16.00
Dag 2: Yrsel och huvudvärk ur ett medicinskt perspektiv samt koppling till övre cervikalen. Praktisk genomgång av manuell undersökning/behandling med säkerhet i fokus.

Harald Ekedahl, PhD, specialist OMT, lärare Fysioterapiutbildningen Lund

Johan Tidstrand, MSc, specialist OMT, lärare Fysioterapiutbildningen Lund

Stefan Hofvendahl, docent, kardiolog, Helsingborg

Mikael Karlberg, docent, läkare, specialist öron-näsa-halssjukdomar, Skånes Universitetssjukhus

Vid mindre än 15 deltagare ställs kursen in, max 28 deltagare