Diabetes fortbildningsdag

Välkomna till certifieringsgrundande diabetes fortbildningsdag.

Program

09.00: Diabetessamordnarna informerar        

09.15: Personcentrerad vård - patientens lärande. Andreas Rantala, dr med vet, inriktningsansvarig för specialistsjuksköterskeprogrammet inom ambulanssjukvård och forskare vid Lunds universitet

10.00: Fika

10.45: Medicinsk Obesitas behandling Maria Klintenberg, leg sjuksköterska obesitasmottagningen SUS Region Skåne

11.30: Kost vid diabetes, de nya kostriktlinjerna från Socialstyrelsen. Erik Jönsson, dietist i primärvården

12.15: Lunch

13.15: Hur ser NDR data från 2022 ut i Skåne? Ebba Linder och Victoria Carter, processledare och kvalitets utvecklare, Nationella Diabetesregistret

14.15: Fika

14.45: Diabetessjuksköterskans historia. Marianne Lundberg, diabetessjuksköterska, diabetessamordnare

15.15: Rätt träning till rätt person – ska alla träna likadant? Ola Hansson, docent vid Kliniska vetenskaper, Malmö–Lunds universitet samt Institute for Molecular Medicine Finland, Helsingfors universitet.

16.00: Avslut

Fortbildningsdagen arrangeras av diabetessamordnarna på primärvårdens utbildningsenhet.