Fortbildningsdag för psykologer och kuratorer i primärvården

Enheten för Kunskapsstyrning och Utveckling migration och hälsa, välkomnar er till en heldag om våld i nära relationer, vård och stöd efter tortyr.

Utbildningen tar utgångspunkt i Region Skånes Vårdprogram Våld i nära relationer och Vårdprogram om vård och stöd efter tortyr.
Under dagen fyller vi på med kunskaper inom området, ger vägledning i hur du kan ställa frågan, när det kan behövas särskilda anpassningar. Du kommer också få vägledning i hur patienterna kan bemötas och hänvisas vidare för stöd och hjälp.
Avslutar dagen med att dela lärande med varandra. Hur ser era respektive verksamhets rutiner ut när det gäller att fråga om våldsutsatthet?

Välkomna!

Kursen arrangeras av primärvårdens utbildningsenhet i samarbete med referensgruppen för psykologer och kuratorer.