Infektioner i primärvården

Välkomna till en intressant och spännande fortbildningsdag om Triagering/bedömning av infektioner, antibiotikabehandling och resistens inom Primärvård.

Kursen riktar sig till alla som möter patienter med infektioner.

Charlotte Lindblad och Liz Medina Grovas från Strama Skåne kommer att föreläsa om infektioner, antibiotikabehandling och resistens inom Primärvården.
Infektioner är vanligt förekommande men frågorna om infektioner är många. Sjuksköterskorna är oftast första kontakten på vårdcentralerna och får bemöta patienternas oro. Det är ofta en svår uppgift att ge råd om infektioner då ingen har ”tid” att vara sjuk och många önskar quickfix med hjälp av antibiotika.

Enligt riktlinjer ska vi vara restriktiva med vår förskrivning av antibiotika, men det är inte alltid så lätt för sjuksköterskorna att motivera. Hur ska man tänka och hur bemöter man patienternas önskemål på bästa sätt?
Hur kan vi få patienterna att förstå?

  • Vad innebär en infektion?
  • När är den farlig?
  • Vilka symptom ger olika infektioner och när ska man vara extra observant?
  • Hur vet jag om det är virus eller bakterier som orsakat symtomen
  • När ska man behandla med antibiotika eller ej?
  • Hur ska man tänka vid feber och huvudvärk?
  • När ska man ta prover och när ska man låta bli?
  • När ska man tänka SEPSIS?

Program

13.00- 13.10 Introduktion 
13.10 -14.30 Infektioner inom Primärvården
14.30-14.50 Kaffe
14.50-15.50 Forts. Infektioner
15.50-16.00 Sammanfattning och avslutning

 

Utbildningen arrangeras av Primärvårdens utbildningsenhet vid Kompetenscentrum för primärvården i Skåne i samarbete med referensgruppen för distriktssköterskor/sjuksköterskor. 

Välkomna!