Fortbildningsdag om ätstörning för psykologer och kuratorer inom primärvården

Allt fler i samhället drabbas av ätstörningsproblematik. Många blir överdrivet upptagna av av kost, vikt och figur och får ett problematiskt och tvångsmässigt förhållande till motion.

Problematiken börjar i allt yngre åldrar men även fler äldre är drabbade utan att få professionell hjälp.

Utbildningsdagen syftar till att ge en introduktion till hur man som psykolog upptäcker och behandlar de vanligaste formerna av ätstörningsproblematik inom primärvården. Vi blandar teori med praktiska övningar.

Kursledare för dagen är Karin Olsson, leg psykolog/psykoterapeut som har många års erfarenhet av ätstörningsbehandling  inom öppenvård, slutenvård och dagsjukvård. Arbetar idag på Resund behandling. 

Louise Andersson, leg psykolog. Arbetar på Resund behandling. Har tidigare arbetat många år inom primärvården. 

Program

Kl. 09.00 - 12.00

Kort introduktion till ätstörningarnas etiologi och förekomst. 

Transdiagnostisk modell över vidmakthållande faktorer (Fairburn)

Evidensbaserad behandling

Lunch kl 12.00-13.00

Kl.13.00-16.00

Evidensbaserad behandling och viktiga interventioner

Reflektion och diskussion kring hur man kan upptäcka och arbeta med ätstörningar inom primärvården.  

Rollspel, fallbeskrivningar och praktiska övningar 

 

Kursdagen arrangeras av primärvårdens utbildningsenhet i samarbete med referensgruppen för psykologer