Handläggning av problem och smärta i rörelseapparaten, en tvärprofessionell fortbildningsdag

Välkomna till en intressant och spännande fortbildningsdag om handläggning av problem och smärta i rörelseapparaten.

Sjuksköterskor och andra yrkesprofessioner möter i sin vardag många frågor om problem, skador och smärta i rörelseapparaten. Problem som inte alltid är så lätta att hantera eller att ge råd om. Dagens patienter är ofta aktiva på internet, googlar mycket och ibland blir farhågorna stora och är svåra att bemöta.

  • Vad är de vanligaste orsakerna vid problem tex i nacke, axlar, rygg och knä?
  • Vad är viktigt att vara observant på?
  • När kan man ge egenvårdsråd och när behöver patienten träffa andra yrkeskategorier?
  • Vem kan hjälpa patienten bäst i vilken situation?
  • Hur ska man smärt behandla och när är sjukskrivning aktuell?

Med denna föreläsningsdag hoppas vi kunna skapa bättre kunskap, djupare förståelse, förutsättningar samt få information om när man ska vara extra observant och vad man kan göra för patienten.

Till vår hjälp idag har vi Christian Anker Hansen, allmänspecialist men även specialist inom Ortopedi. Christian föreläser, guidar oss igenom den vanligaste problematiken, ger råd och tips på hur vi kan handlägga dessa problem på bästa sätt.
Ni får möjlighet att ställa frågor och få råd.  

Tiderna nedan är preliminära då vi kommer att ha korta pauser upptill under dagens gång.

Program
13.00-13.10 Introduktion, Camilla Lindqvist Pavlovic
13.10-14.30 Föreläsare Christian Anker-Hansen
14.30-14.50 Kaffe
14.50-15.50 Forts.
15.50-16.00 Sammanfattning och avslutning

Utbildningen arrangeras av Primärvårdens utbildningsenhet vid Kompetenscentrum för primärvården i Skåne i samarbete med referensgruppen för distriktssköterskor/sjuksköterskor.