Fortbildningsdag för Psykologer och kuratorer i primärvården

Välkommen till en heldagsutbildning i Written Exposure Therapy (WET)

PTSD är en diagnos som ofta medför svårt psykisk lidande och en förhöjd suicidrisk för de som drabbats. Livstidsprevalensen i Sverige uppskattas till över fem procent men trots att det finns effektiva behandlingsmetoder så är det få patienter som får tillgång till dessa. En av anledningarna kan vara att många behandlingar för PTSD ofta upplevs krävande, dels tidsmässigt men framförallt känslomässigt både för de patienter som ska berätta om sina trauman och för de behandlare som ska lyssna.

Written Exposure Therapy (WET) är en evidensbaserad behandlingsmetod för PTSD  som är utformad för att vara enklare att genomföra genom att patienterna istället för att berätta om sitt trauma får skriva om det.

Metoden har i flertalet studier visat sig vara lika effektiv som liknande längre terapier och samtidigt visar forskningen att andelen avhopp är betydligt lägre och att metoden ofta uppfattas enklare för de behandlare som genomför den.

I denna utbildning kommer du att få lära dig grunderna till WET och hur du själv kan genomföra en WET behandling med dina patienter.

Målet är att du efter utbildningen ska:

  • Kunna bedöma vilka patienter som är lämpliga, och inte lämpliga, för behandlingsmetoden
  • Veta hur du, session för session, genomför en WET behandling
  • Ha strategier för hur du kan hantera olika utmaningar som kan uppkomma i behandlingen
  • Känna dig trygg i att använda metoden med dina patienter, både vid fysiska besök men också via video


Utbildningen leds av Mattias Myrälf, leg. psykolog, som är en erfaren klinker och handledare med över tio års erfarenhet av att arbete med KBT med patienter i alla åldrar i primärvården.

Kursen arrangeras av primärvårdens utbildningsenhet i samarbete med referensgruppen för psykologer och kuratorer