Fortbildningsdag för distriktssköterskor och sjuksköterskor om sjukskrivning och rehab processen

Välkomna till en intressant och spännande digitaliserad fortbildningsdag om frågeställningen om sjukskrivning och rehab processen.

Sjuksköterskor möter i sin vardag många frågor om sjukskrivning. Det är inte alltid helt lätt att förstå processen och förklara för patienten som kommer med frågor.  

Anja Nyberg inleder med att berätta om regionens arbete. Därefter kommer våra föreläsare Karin Starzmann, distriktsläkare som disputerat på sjukskrivningar, samt Jessica von Leitgeb, Leg arbetsterapeut Rehabkoordinator, att guida oss genom dagen.

Syftet med dagen är att få ökad kunskap om sjukskrivningsprocessen och rehab processen för framförallt sjuksköterskor och distriktssköterskor som arbetar på vårdcentral.

Patienterna tror ofta att en sjukskrivning automatiskt betyder att hen får sjukpenning. Ibland kan detta bli ett problem. Kan man öka kunskaperna, förstå processen och så att alla har en gemensam grund att stå på och arbeta som ett team kring patienten blir omhändertagandet bättre.

Dagen avser svara på frågorna;

 • Vad är viktigt att veta om sjukskrivningsprocessen och rehab processen för att få större förståelse?
 • Vad innebär sjukskrivning?
 • Vem ansvarar för en sjukskrivning?
 • När är en sjukskrivning aktuell?
 • Kan man sjukskriva retroaktivt?
 • Kan sjukskrivning förlängas och på vilka grunder? Kan eventuell förlängning ske utan fysiskt besök?
 • Varför kräver försäkringskassan ibland komplettering av läkarintyg?
 • Vem har uppföljningsansvar?
 • Vilket ansvar har patienten i sin sjukskrivning?
 • Vilket ansvar har försäkringskassan?
 • Hur kan man arbeta med rehab processen?
 • Vad händer efter 90 dagar och 180 dagar?
 • Vad händer om man blir utförsäkrad?
 • Arbetsträning, vad innebär det?
 • Hur kan vi hjälpa patienten i vårdförloppets olika processer till exempel vid långvarig sjukdom som kräver rehabilitering?
 • Vad gör en rehabkoordinator?

Tiderna nedan är preliminära då vi kommer att ha korta pauser upptill under dagens gång.

Program
13.00 – 13.10 Introduktion, Camilla Lindqvist Pavlovic
13.10 - 14.30 Sjukskrivning och rehabprocess
14.30 - 14.50 Kaffe
14.50 - 15.45 Forts Sjukskrivningsprocess och rehabprocess
15.45 - 16.00 Sammanfattning och avslutning

Utbildningen arrangeras av Primärvårdens utbildningsenhet vid Kompetenscentrum för primärvården i Skåne i samarbete med referensgruppen för distriktssköterskor/sjuksköterskor. 

Camilla Lindqvist Pavlovic, fortbildningssamordnare/ distriktssköterska referensgruppen för distriktssköterskor/sjuksköterskor.
Mejladress: Camilla.Lindqvist-Pavlovic@skane.se

Eva Pulverer-Marat, verksamhetschef Kompetenscentrum för primärvården i Skåne. Mejladress: Eva.PulvererMarat@skane.se

Välkomna!