Fortbildningsdag om Posttraumatisk Stressyndrom samt Prolonged exposure

Dagen syftar till att både ge en teoretisk och praktisk bas i modellen.

Prolonged exposure är en form av traumafokuserad KBT som lyfts fram som förstahandsval för behandling av PTSD i Socialstyrelsens nationella riktlinjer.  Metoden har utvecklats av forskaren och klinikern Dr Edna Foa, Center for the Treatment and Study of Anxiety, Philadelphia, USA och har utvärderats i många länder för klienter med olika kulturell bakgrund. Metoden är strukturerad och en publicerad manual för behandlingen finns. Dagen syftar till att både ge en teoretisk och praktisk bas i modellen.

Kursledare för dagen är Maria Bragesjö, legitimerad psykolog, specialist i klinisk psykologi och legitimerad psykoterapeut med mångårig erfarenhet av att behandla patienter med PTSD med olika typer av trauman,
framförallt med en högt symtombelastad patientgrupp Maria Bragesjö har utbildning i prolonged exposure både i Sverige och USA, och är certifierad i metoden, som handledare och som trainer.
Maria är också intresserad av preventivt arbete för att förebygga PTSD och det är fokus för hennes pågående doktorandstudier.

Dagens schema

09:00 - 10:00

  • Forskningsöverblick över prolonged exposure

10:00 - 10:30 Fm fika

10:30 - 12:00 

  • Emotionell bearbetningsteori
  • Förberedelser inför prolonged exposure

 12:15 - 13:15 Lunch

13:15 - 16:00 

  • Översikt över behandlingsmodellen
  • Hinder för att genomföra prolonged exposure
  • In vivo exponering, imaginativ exponering och processing Videoillustration
  • Vidmakthållande och avslut 

14:30 - 15:00 Em fika