Hud och bensår för distriktssköterskor/sjuksköterskor i primärvården

Välkomna till en intressant och spännande fortbildningsdag om hudsjukdomar och venösa bensår – diagnos och behandling

På förmiddagen föreläser hudläkare Julie Christiansen om vanliga hudsjukdomar i primärvården och efter lunch kommer Maria Käll, vårdutvecklare och specialist på sårvård att föreläsa om bensår.

Dagens program

09.00-10.00 Behandling av hudsjukdomar, Julie Christiansen
10.00-10.30 Kaffe
10.30-12.00 Forts. behandling av hudsjukdomar
12.00-13.00 Lunch
13.00-14.30 Bensår och kompressionsbehandling, Maria Käll
14.30-15.00 Kaffe
15.00-16.15 Forts. bensår
16.15-16.30 Sammanfattning och avslutning

Kursen riktar sig till: Distriktssköterskor/sjuksköterskor
Antal deltagare: Max 60, minimiantal 15

Kontaktperson: Karen Bufadel Carmona, Contact.

Utbildningen arrangeras av Primärvårdens utbildningsenhet vid Kompetenscentrum för primärvården i Skåne i samarbete med referensgruppen för distriktssköterskor/sjuksköterskor.

Anette Helm, fortbildningssamordnare/ distriktssköterska referensgruppen för distriktssköterskor/sjuksköterskor
Eva Pulverer-Marat, verksamhetschef Kompetenscentrum för primärvården i Skåne

Välkomna!