En heldag om generaliserat ångestsyndrom (GAD)

När oro är för mycket.

Dagen syftar till att ge en klinisk bild av detta mångfacetterade syndrom samt ge en översikt gällande behandlingsmöjligheten.

Med utgångspunkt från aktuell forskning går vi igenom:

  • Orons funktion
  • Etiologi till GAD
  • GAD-specifika teorier
  • Möjlig behandling

Föreläsare: Elisabeth Breitholtz, MD, leg psykolog, leg psykoterapeut, handledare i kognitiv beteendeterapi.