Triage/bedömning av ÖNH-infektioner och allergiskabesvär för distriktssköterskor/sjuksköterskor i primärvården

Välkomna till en fortbildningsdag med inriktning att ge fördjupade kunskaper om bedömning och behandling av ÖNH-infektioner, även otoskopering och allergiskabesvär.

Program

08.30-09.30   Triage/bedömning allergiskabesvär, Cecilia Ahlström                                        Emanuelsson, läkare, ÖNH-kliniken, SUS, Lund
09.30-10.00   Kaffe
10.00-12.00   Forts.
12.00-13.00   Lunch
13.00-14.30   Triage/bedömning vid ÖHN-infektioner, även otoskopering,                            Marie Gisselsson-Solén, läkare, ÖNH-kliniken, SUS, Lund
14.30-15.00   Kaffe
15.00-16.15   Forts.
16.15-16.30   Sammanfattning och avslutning

Kontaktperson: Vid avanmälan och frågor gällande din anmälan kontakta utbildningsadministratör Karen Bufadel Carmona, 

Utbildningen arrangeras av Primärvården Utbildningsenhet i samarbete med referensgruppen för distriktssköterskor/sjuksköterskor.

Välkomna!

Anette Helm, referensgruppen för distriktssköterskor/sjuksköterskor
Eva Pulverer-Marat, Verksamhetschef Primärvården Skånes kompetenscentrum