Diabetesvård i mångkulturellt Sverige, Malmö

Fortbildningseftermiddag med temat Diabetesvård i mångkulturellt Sverige; möjligheter i mötet med personer med diabetes från andra kulturer

Samma program den 21/10, Helsingborg. 
OBS! Eftermiddagen börjar med lunch

Program

12.00 LUNCH

13.00 "Diabetes hos patienter från Mellanöstern – en annan typ av diabetes"
Louise Bennet Distriktsläkare, VC Sorgenfrimottagningen, Malmö

13.45 "Diabetesvårdens utmaningar med patienter från andra kulturer"
Emelie Peirone, diabetessjuksköterska, VC Gullviksborg, Malmö, och Kristina Eklöf-Olsson, diabetessamordnare för primärvård i Skåne

14.05
Wathik AlSalim, 
Specialistläkare i Lund inom Endokrinologi och Diabetologi

14.30 FIKA

15.00 "Tillsammans för en jämlik vård- Diabetesmottagning i ett mångkulturellt sammanhang"
Diabetessjuksköterskorna Helene Åkesson och Emma Nilsson, Vårdcentralen Näsby, Kristianstad

15.45 Erfarenhetsutbyte

16.15 AVSLUTNING