Diabetesvård i mångkulturellt Sverige, Helsingborg

Fortbildningseftermiddag med temat Diabetesvård i mångkulturellt Sverige; möjligheter i mötet med personer med diabetes från andra kulturer

Samma program den 7/10, Malmö.
OBS! Eftermiddagen börjar med lunch

Program

12.00 LUNCH

13.00
 "Diabetes hos patienter från Mellanöstern – en annan typ av diabetes"
Louise Bennet 
Distriktsläkare, VC Sorgenfrimottagningen, Malmö

13.45 

Emelie Peirone, diabetessjuksköterska, VC Gullviksborg, Malmö, och Kristina Eklöf-Olsson, 

14.05
Wathik AlSalim, Specialistläkare i Lund inom Endokrinologi och Diabetologi


14.45 FIKA

15.00 "Tillsammans för en jämlik vård- Diabetesmottagning i ett mångkulturellt sammanhang"
Diabetessjuksköterskorna Helene Åkesson och Emma Nilsson, Vårdcentralen Näsby, Kristianstad

15.45 Erfarenhetsutbyte

16.15 AVSLUTNING