Praktisk Enteral Nutrition - Patientresan - INSTÄLLD

En heldagsutbildning som vänder sig till sjuksköterskor, undersköterskor och dietister som arbetar med enteral nutrition inom regional och kommunal verksamhet.

En dag i praktisk enteral nutrition där vi följer patientens resa genom vården.

Agenda:

  • Hjälpmedel Skåne
  • Genomgång av pumprutiner
  • Presentation och genomgång av det förbrukningsmaterial inom enteral nutrition som finns på avtal idag.
  • Presentation och genomgång av Skånelistan.

Föreläsningar och patientfall från:

  • Nutritionsteamet
  • Kommundietist