Inbjudan till ST kurs i Palliativ medicin

Vi välkomnar dig som är ST-läkare i Region Skåne till en regionövergripade kurs i Palliativ medicin.

Bakgrund, målgrupp och mål
Efter inventering har det framkommit att det finns ett behov av en kurs i Palliativ medicin. Kursen är i första hand avsedd för ST läkare som behöver genomgå kurs för att kunna ansöka om specialistkompetens senast augusti 2021. Om det finns platser kvar när denna grupp prioriterats erbjuds även plats till de vars ST pågår längre.

Innehåll
Se kursbeskrivningar nedan, inkl. delmål

Covid-19
Kursen hålls i stor lokal där vi har möjlighet att hålla avstånd. Det finns 50 kursplatser, vi följer Folkhälsomyndighetens gällande riktlinjer vid tiden för publicering av kursinbjudan. Har en några som helst infektionssymtom stannar en självklart hemma.

Kursbeskrivning palliativ medicin, kurstid 2 dagar
Delmål b5 i ST 2015

Kursen genomförs under två dagar, där föreläsningar kan kombineras med web-baserade element samt självstudier. Deltagande i föreläsningar, förberedande självstudier, samt eventuellt inlämning av skriftlig reflektion, är obligatoriska moment för att erhålla kursintyg.

Innehåll:
Introduktion till palliativ vård samt vem är patienten med palliativt vårdbehov?
Kommunikation och brytpunktsamtal
Klinisk etik och behandlingsbegräsningar
Reflektion
Smärta
Symtomlindring
Den döende patienten

Instuderingsmaterial och instruktioner kommer att skickas ut i god tid innan kursstart.

Kursansvarig är Christel Wihlborg, Palliativ vård och ASIH, Region Skåne