Nytt inom ätstörningsområdet som man möter på primärvårdsnivå

ARFID(Undvikande restriktiv ätstörning)

en ny diagnos inom ätstörningsområdet som drabbar både barn och vuxna. Likheter och skillnader mellan ARFID, Anorexia nervosa och Autism. Viktiga frågor att ställa för diagnostik. Vad kan man göra?

Målgrupp: Kursen riktar sig till; distriktsläkare, distriktssköterskor, psykologer, kuratorer och barnsjuksköterskor. Men i mån av plats är övriga medarbetare välkomna att anmäla sig.

Max antal: 65 personer

Program

09.00 

 

ARFID, Anorexia nervosa och Autism

Diagnoser, berörda patientgrupper

Likheter och skillnader mellan tillstånden (lathund?)

 Ulf Wallin

 

Hur kan man upptäcka problemet inom primärvård

Vad söker man för, somatisk undersökning, viktiga frågor att ställa

Ulf Wallin ev André Lange  

 

Kaffe

 

Perspektiv från en vuxen som varit drabbad hela livet

Jenny 

 

 

 Slut 11.45

Hur kan du hjälpa

Vilka behöver remiss och vart ställs den

Ulf Wallin