Nätverksträff och spirometritolkning - Hässleholm

Kursen ställs in på grund av restriktioner med anledning av den rådande situationen.

Nätverksträff för personal inom allergi, astma och KOL på eftermiddag. Förmiddag om tolkning av spirometrikurvor. 

Då är det dags att utbyta erfarenhet och diskutera det nya som händer inom vårt område. Denna gång är det även möjligt för läkare som har Spirometrikörkort att delta halva dagen. Det finns en del nyheter och teamet behöver få möjlighet att diskutera och få information samtidigt.

Målgrupp

 • Förmiddag tolkning för legitimerad personal med Spirometrikörkort (inkl lunch).
 • Eftermiddag nätverksträff för sjuksköterskor och övrig vårdpersonal inom astma, allergi och KOL (inkl lunch).

Nyheter gällande spirometri samt tolkning - för legitimerad personal med spirometrikörkort

 • 8.00 - 9.00 samlas vi för frukostbuffé 
 • 9.00 - Nyheter om spirometri samt tolkning enbart för läkare och de som innehar ett Spirometrikörkort med läkare Henning Stenberg.
 • Gemensam lunch vid 12.00

Nätverksträff sjuksköterskor och övrig vårdpersonal

 • 12.00 samlas vid gemensam lunch
 • 13.00 - Det senast gällande standardiserade vårdförloppet för KOL med Ulrika Berg
 • Uppföljning automatiska överföring till luftvägsregistret som startade 1 februari.  Hur går det och hur ser det ut i våra verksamheter? Benita Björk
 • Nytt pollenmaterial - Benita Björk
 • Workshop inhalatorer - utbyte av erfarenheter
 • Dagen avslutas ca 16.30.

Senast allmänningsdatum är 27 mars! Vid för få anmälningar ställs träffen in.

Kursansvarig är Kunskapscentrum Allergi, Astma, KOL. Nätverksträffen och Spirometritolkning arrangeras även i Malmö den 7 maj med samma programpunkter, men med Spirometritolkningen på eftermiddagen för läkare och sjuksköterskor.

Kontakt vid frågor om kursupplägg är Benita Björk eller Ulrika Berg. För övrig information kontakta Marianne Person, mejl: marianne.n.persson@skane.se, tlf: 046-175608.

Vi önskar er hjärtligt välkomna!