Nätverksträff KAAK - 3 nov

En dag för personal inom allergi, astma och KOL-mottagningar.

Dags att utbyta erfarenhet och diskutera det nya som händer inom vårt ansvarsområde.

Målgrupp

Astma, allergi och KOL sjuksköterskor, fysioterapeuter och övrig intresserad personal.

Preliminärt program

Vi vill reservera oss för att utbildningen kan komma att hållas digitalt via Teams beroende rådande covidsituation.

  • Vilken påverkan SARS-coronavirus-2 har på lungorna och vad finns det för utmaningar inom detta område?
  • Astma i primärvården – utredning – uppföljning.
  • Allergidiagnostik i primärvården.
  • Stöd och behandlingsplattform (SoB) och ”Lär dig leva med din KOL”
  • Nyheter från Luftvägsregistret (LVR).  Hur kan enheterna använda sin data från LVR och återföra den till sin verksamhet?

Kursansvarig

Kursansvarig är Kunskapscentrum Allergi, Astma, KOL, en del av sakkunnigorganisationen i Region Skåne.

Kontakt vid frågor om kursupplägg är Benita Björk eller Ulrika Berg. 

Vi önskar er hjärtligt välkomna!