Nätverksträff för sjuksköterskor/arbetsterapeuter

Dessa halvdagar vänder sig till sjuksköterska/arbetsterapeut som arbetar med kognitiva utredningar (minnesutredningar) på vårdcentraler i Skåne.

Syftet med regelbundna nätverksträffar är kontinuerlig kompetens-höjning, informationsspridning samt att dela med sig av egna erfarenheter.

Utbildare: Annsofie Svensson, Legitimerad sjuksköterska

25 platser. För– och eftermiddagskaffe samt lunch ingår. Du anmäler dig antingen till för-, eller eftermiddagen.
Förmiddag kl. 9-12 (Fullsatt)
Eftermiddag kl. 13-16 (Lediga platser finns) 
Alla deltagare har gemensam lunch kl. 12-13.

Målgrupp: Sjuksköterskor och arbetsterapeuter som arbetar med kognitiva utredningar på vårdcentraler i Skåne.

Observera att anmälan är bindande. Utebliven närvaro debiteras med 500 kr. Platsen går att överlämna till annan person.

Nätverksträffen riktar sig till personal i Skåne.

Kunskapscentrum demenssjukdomar är en regional verksamhet med ett regionalt uppdrag. Våra utbildningar vänder sig till personal i Skåne, men också till personal utanför Skåne. Dock tas en extra avgift för personal utanför Skåne. Personal utanför Skåne sätts upp på reservlista och blir kontaktade efter att anmälningstiden har gått ut en månad innan utbildningstillfället och får delta i mån av plats.